Pedalea con nos

Si te gusta o ciclismo e queres formar parte dun equipo federado que participa en probas de toda Galicia e partes de España e Portugal e tes entre 6 e 17 anos, esta e a tua oportunidade, chama xá o 680 993 050 ou escrebe a ccorosal@gmail.com

sábado, 28 de febrero de 2015

COVOCATORIA ASAMBLEA XERAL DO CLUB CICLISTA O ROSAL 

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DO

CLUB CICLISTA O ROSAL


Sres.Sras. Socios/as

Pola presente quedan Vdes. convocados/as  á reunión da Asemblea Xeral Ordinaria que se celebrará o sabado 14 de marzo de 2015 ás 19:30 horas en primeira convocatoria, e ás 20:00 en segunda, no local social do CLUB situado nos baixos da Gardería Municipal de Pías, co seguinte

ORDE DO DÍA:

1.     Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
2.     Estado de contas. Balance-liquidación da tempada 2014.
3.     Proxectos e presupostos para o ano 2015.
4.     Informe do Presidente: Memoria de actividades da tempada 2014.
5.     Rogos e preguntas.
O Rosal, a 28 de  febreiro de 2015O Presidente


                                          Asdo:. Gerardo  Álvarez Martínez