Pedalea con nos

Si te gusta o ciclismo e queres formar parte dun equipo federado que participa en probas de toda Galicia e partes de España e Portugal e tes entre 6 e 17 anos, esta e a tua oportunidade, chama xá o 680 993 050 ou escrebe a ccorosal@gmail.com

domingo, 26 de febrero de 2017

ASAMBLEA XERAL ORDINARIA 2017
 

 

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DO

CLUB CICLISTA O ROSAL


Sres.Sras. Socios/as
Pola presente quedan Vdes. convocados/as  á reunión da Asemblea Xeral Ordinaria que se celebrará o sabado 4 de marzo de 2017 ás 18:30 horas en primeira convocatoria, e ás 19:00 en segunda, no local social do CLUB situado nos baixos da Gardería Municipal de Pías, co seguinte

ORDE DO DÍA:

1.     Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
2.     Estado de contas. Balance-liquidación da tempada 2016.
3.     Informe do Presidente: Memoria de actividades da tempada 2016.
4.     Proxectos e presupostos para o ano 2017.
5.  Renovación  Xunta Directiva.
6.  Rogos e preguntas.O Rosal, a 17 de febreiro de 2017O Presidente

                                                 Asdo:. Gerardo  Álvarez Martínez